Zuen arteko barkamena

Online

Mt 18, 15-20

 

0. TESTUA (irakurri parabola osoa).

“Zure senide batek bekatu egiten badu, zoaz berarengana eta zentzarazi bakarrean. Jaramon egiten badizu, irabazia duzu senidea. Jaramonik egiten ez badizu, berriz, hartu zeurekin lagun bat edo bi, auzi oro bi edo hiru lekukoren aitorpenaz erabaki dadin. Haiei ere jaramonik egiten ez badie, esaiozu elkarteari, eta elkarteari ere jaramonik egin nahi ez badio, izan bedi zuretzat jentil edo zergalari baten pareko.

Benetan diotsuet: Zuek mundu honetan lotua, zeruan ere lotua geldituko da,eta zuek mundu honetan askatua, zeruan ere askatua geldituko da.

Beste hau ere esaten dizuet: Zuetako bik mundu honetan Jainkoari zerbait eskatzeko elkar hartzen badute, eman egingo die zeruko nire Aitak. Izan ere, nire izenean bizpahiru lagun nonbait biltzen badira, han nago ni beraien artean.”

1. EGOERA. Testuaren azalpen laburra.

Jesusen garaiko judaismoan, bekatuak barka zitzakeena Jainkoa baino ez zen (Gogoan dugu: Uriasen heriotza bilatu ondoren, Dabidek 50. Salmoa idazten du: “Zure aurka, Zure aurka bakarrik egin dut bekatu”). Eta Jesusen praktika? Jesusek barkatu egiten du. Harrigarria. Ikus dezagun zergatik. Jordaneko esperientziatik, gero eta gehiago identifikatzen da Jainko-Abba/Aitarekin. Horregatik Joanen ebanjelioan hau dio: “Semea ikusi duenak Aita ikusi du… Aita eta biok bat gara“. Jaungoikoaren Maitasuna, Jesusengan egoitza duena, bere nortasunik sakonena bihurtzen da. Maitasuna Barkamenari lotua dago, txanponaren beste aldea balitz bezala.

Barkamena (seinale, mirari, mirakulu, zeinu ere deitua) da Jesusen ohiko jarduera, pertsonak dohainik sendatzean datzana. Funtsezko pazko ondoko testu batean (Mt 9, 8 eta paraleloetan) bi alderdi hauek jasotzen dira: “Seme, zure bekatuak barkatzen zaizkizu.”(Jesusen hitzak) Eta legearen maisuek: “Birao egiten du, Jainkoak bakarrik barka baititzake bekatuak.”Eta Jesusek: “Jakin dezazuen Gizonaren Semeak lurrean bekatuak barkatzeko boterea duela, zuri esaten dizut: jaiki zaitez, hartu zure ohatila eta zoaz etxera…” Judutar munduarentzat, gizakia bat zen. Bekatua kentzen badugu, Jainkoaren adiskidetasuna eragozten diona kentzen dugu. Berreskuratzen badu, gizartean, herrian duen lekua berreskuratzen du, integratua geratzen da.

Gaurko testuan zentratuz, Jesusek botere hau bere lagunei ematen die:”Lurrean lotzen duzuena zeruan geratuko da lotua, lurrean askatzen duzuena zeruan askatuko da” (Mt 18,18). Dabidek jauregiko administratzaileari bere ondasunen gaineko botere guztia emateko formula hau erabiltzen duen bezala, Jesusek fededunei, elkarteari, Elizari botere hori emateko erabiltzen du, barkatzeko, sendatzeko, berradiskidetzeko gaitasun hori. Eta elkartea sendatzeko eta berradiskidetzeko ohiko praktika bihurtzen da.

2. Otoitzean hasten gara – ISILTASUNA EGITEN DUGU.

Arnasa hartzen dugu sakonki. Arnasak estutzen gaituzten pentsamenduetatik ateratzen laguntzen digu eta orainaldean zentratzen gaitu, dagoen honetan.

Lasaitu egiten gara. Zentratu eta barreiaketa ekiditen dugu. Gure kezketatik aldentzen gara… Beranduago berriro ekingo diegu…

Gure barnearekin konektatzen gara, gure barnean dugun ‘Horrekin’, gure Bizi Iturriarekin. Barne isiltasuna egiten saiatzen gara. Lehenik, isiltasuna ez da zaratarik ez egotea, egorik edo nirik ez egotea baizik. Isiltasuna egiteko onena hauxe da: “geure maitasun, gurari eta axolatik irtetea”.

Sakonki entzuteko prestatuz goaz. Hauxe eskatzen dugu, otoitzaldi hau konfiantzaz-prestutasunez eta arduraz bizi ahal izatea.

3. IKUSI, ENTZUN, TESTUA DASTATU. Nik AURKEZTU DUT (ESCENA BERRIKUSTEN DUT). IKUSI, ENTZUN, GUSTATU…

OHARRA: Eten puntuak gelditzeko eta behatzeko (gustatzeko eta sentitzeko) lekua izan daitezela.

Testuan kokatzen naiz, Jesusek eta hamabiek bizi duten egoerarekin bat eginez, errespetuz. Ikusten dut, zehazki Mateoren elkartean, nola bizi duten laidoen, kalteen barkamenaren esperientzia. Eta Jesusi entzuten diot: “Zure anaiak bekatu egiten badu, zoaz eta zuzendu pribatuan. Entzuten badizu, anaia zureganatuko duzu. Entzuten ez badizu, bila ezazu beste pertsona bat edo bi, auzia bi edo hiru lekukoren adierazpenaren bidez erabaki dadin. Haiei ere jaramonik egiten ez badie, esaiozu elkarteari…” Beren artean eragindako kalteak konpontzeko era praktikotik ikasten dut… Denbora hartzen dut.

Elkarte batean nago, eta bere kideak ez dira perfektuak, baizik eta elkarri kalte egiteko eta iraintzeko gaitasuna dute, eta begira begira nago, haurridetasun zuzenketa nola ulertzen duten taldean bakeak egiteko, berradiskidetzea lortzeko. Egia esan, ez da beti ondo irteten, hauxe jartzen baitute Jesusen ahoan: “Eta elkarteari ere entzun nahi ez badio, hartzazu jentil edo zergalaritzat.” Hala eta guztiz ere, hautsitako loturak berregiteko eta harremanak berreskuratzeko aukeraz gozatzen dut…

Eta anai-arrebak sentitzen diren eta anaia/arreba/ahizpa sentitzen naizen elkartearen airea arnasten dut. Nola egiten duten ikusten dut eta gure elkartearentzat ikasten dut. Berriro ere Jesusekin, zera dioela: “Benetan diotsuet, mundu honetan lotzen duzuen guztia zeruan ere lotua geratuko da; eta mundu honetan askatzen duzuen guztia zeruan ere askatua geratuko da. “Barkamenik gabe ez dago harremanak berregiteko aukerarik, eta botere praktika txarrek, inbidiek, hitz egiten ez diren gauzek… hautsitako harremanen adiskidetzea dastatzeko baliatzen naiz guzti horietaz.

 4. JESUS ETA BIOK.

Orain konturatzen naiz Jesusek niri ere begiratzen didala, nirekin pertsonalki egon nahian bezala. Nire elkarteaz galdetzen dit: “Nortzuk dira zure elkartekideak?” Eta beren izenak izendatzen ditut, astiro, banan-banan… Denbora hartzen dut, haien alde eskatzen dut, batzuekin besteekin baino hobeto doakit. Eta Jesusi entzuten diot: “Zure anaiak iraintzen bazaitu, zer egiten duzu?” Eta gogoan dut bere proposamena: iraintzailearekin pertsonalki hitz egitea; kasurik egiten ez badu, persona batzuekin eta elkarte osoarekin hitz egingo dut… Nire elkartean barkatzen asmatzea nahi dut, eta bihotzez eskatzen dut…

Nireganako Jesusen desioak entzuten jarraitzen dut: “Hurbileko pertsonekin burutu gabeko zure adiskidetzeak edo baita batzuekin aspalditik dituzunak ere landuz joatea nahi dut.” Hautsitako loturak berregiteko eta nire harreman hautsiak berreskuratzeko aukeraz gozatzen dut. Nire bizitzan bakea egiteko dauden pertsonak edo egoerak berrikusten ditut,eta dagoeneko egindako adiskidetzeak eta posible ikusten ditudanak dastatzeko aprobetxatzen dut.

Eta Jesusek oparitzen didana arduraz entzuten jarraitzen dut, hau da, zer den gai egiten nauena: “Benetan diotsuet, mundu honetan lotzen duzuen guztia zeruan ere lotua geratuko da; eta mundu honetan askatzen duzuen guztia ere zeruan aske geratuko da.” Denbora hartzen dut eguneroko bizitzan barkamena eskatzeko eta barkatzeko hartu dudan erantzukizuna neureganatzeko, haurridetasunezko zuzenketa praktikatuz. Eta Jesusek bultzatzen nau espiritu honetan bizitzera… Eskertu egiten dut.

5. Eta otoitza bukatzen ari gara Jesusekin SOLASean.

Otoitzean bizi izandakoa jaso egiten dut. Gehien iritsi edo sartu zaidana kontatzen diot, niretzat zela ematen zuena, gehien identifikatu naizen hura: testu bat, hitz bat, irudi bat… Eta zerbait eskatzen diot edo eskerrak ematen dizkiot. Eta horrela amaitzen dut: Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean.

Amen.

 

keyboard_arrow_up