Zer egiten dugu gaizkiarekin?

Online

Mt 13, 24-43

0. TESTUA (irakurri parabola osoa).

Beste parabola bat proposatu zien Jesusek:

– Jainkoaren erregetzarekin, gizon batek soroan hazi ona erein zuenean bezala gertatzen da… etsaiak soroan sartu eta gari artean olo gaiztoa erein zuen eta alde egin… Nondik du, bada, olo gaiztoa? Joango al gara olo gaiztoa biltzera? Ez, ez dadila gerta olo gaiztoa biltzean garia ere ateratzea. Utzi biak batera hazten uztaroa iritsi bitartean…

Jesusek beste parabola hau kontatu zien:

– Jainkoaren erregetza gizon batek soroan ereiten duen mostaza haziaren antzekoa da…

Beste parabola bat ere esan zien:

– Jainkoaren erregetza legamiaren antzekoa da: Emakume batek anega bat irinetan nahasten du, eta oraldi guztia harrotzen da.” 

1. EGOERA. Testuaren azalpen laburra.

Lehen parabola honen bidez, munduko gaitzaren arazoari erantzun bat eman nahi zaio. Zer egingo dugu gaizkiarekin? Zergatik dago gaizkia munduan? Baina Jainkoak dena ona egin badu (Genesia), ez al duzu hazi ona erein (giza bihotzean)? Nondik dator gaizkia? Etsai bat ereiten ari da. Gaizkia existitzen da. Jesusek ez du azalpenik bilatzen… Errealitatea egiaztatzen du. Baina gaizkia ez dago ongiaren maila berean. Ongia behar du bere burua ikusteko. Ongirik gabe, garirik gabe, olo gaiztoak ez luke garrantzirik. Egunkari batean bineta eder bat ageri zen, eta bertan deabru itxurako irudi bat, honela zioena: “Ez izan sineskorrak, deabrua ez da existitzen”.

Zer egingo dugu? Olo gaiztoa kendu? Gogoratzen dugu Jesusek parabola hauek kontatzen zituela agian zelote mugimenduak, borroka armatua bere gain hartzen zuenak, erromatar okupazio armadaren aurka. “Gaiztoak” deitzen ditugunak errotik ezabatzeko indarkeria ez erabiltzea erabaki du Jesusek. Ez kendu olo gaiztoa garia kendu dezakezulako. Zenbat aldiz entzun dugu alboko kalteen berri. Ehunka adibide aipa ditzakegu. Gure bizitza etengabeko borroka izango da erretzen gaituzten gizarte-gaizkiekin, baina baita gure pertsonak bizi duen gaizkiarekin ere. Gizartean eta nigan gaizkia onartzen ikastea, berarekin bizi izango bainaiz bizitza osoan.

Mateo da, parabolaren amaieran, juduen hizkuntzan kontraste hauek sartzen dituena: zuria eta beltza, ongia eta gaizkia, aletegira eta sutara… imajinatzen al duzue ama bat bere semea sutara botatzen? Eta Jainkoa? Kultura semitaz hitz egiteko modu propioa da. Beste bi parabolak hutsalaren indarra dira. Txikia dena, ezkutukoa… horrek ematen baitu hazkundea harrigarriki. Eta Jesusek bi parabola erabiltzen ditu, bata gizonezkoen mundurako (ereiten duena… gizona zen) eta bestea femeninoarentzat, legamia (ogia egiten zuena emakumea zen).

2. Otoitzean hasten gara – ISILTASUNA EGITEN DUGU.

Arnasa hartzen dugu sakonki. Arnasak estutzen gaituzten pentsamenduetatik ateratzen laguntzen digu eta orainaldean zentratzen gaitu, dagoen honetan.

Lasaitu egiten gara. Zentratu eta barreiaketa ekiditen dugu. Gure kezketatik aldentzen gara… Beranduago berriro ekingo diegu…

Gure barnearekin konektatzen gara, gure barnean dugun ‘Horrekin’, gure Bizi Iturriarekin. Barne isiltasuna egiten saiatzen gara. Lehenik, isiltasuna ez da zaratarik ez egotea, egorik edo nirik ez egotea baizik. Isiltasuna egiteko onena hauxe da: “geure maitasun, gurari eta axolatik irtetea”.

Sakonki entzuteko prestatuz goaz. Hauxe eskatzen dugu, otoitzaldi hau konfiantzaz-prestutasunez eta arduraz bizi ahal izatea.

3. IKUSI, ENTZUN, TESTUA DASTATU. Nik AURKEZTU DUT (ESCENA BERRIKUSTEN DUT). IKUSI, ENTZUN, GUSTATU…

OHARRA: Eten puntuak gelditzeko eta behatzeko (gustatzeko eta sentitzeko) lekua izan daitezela.

Testuan agertzen naiz, Jesusekin, hamabiekin, emakumeekin eta aintziraren ertzean dauden beste ikasle batzuekin errespetuz elkartuz… Jesus txalupa batera igotzen ikusten dut eta ni handik gertu, eta hazten ikusi zuen Galilean bizitzen ari den indarkeria unean kokatzen da: Inperioaren zergak, bete ezin diren ehunka betebeharren erlijioaren gogortasuna eta beren familiak elikatzeko zailtasuna… Nire denbora hartzen dut egoera bereganatzeko…

Momenturako egokia den parabola bat komentatzen hasten da, zer egin gaizkiarekin? Eta nire denbora hartzen dut entzuteko: “Zeruetako erreinuak bere soroan hazi ona erein zuen gizon baten antza du; baina, jendea lo zegoen bitartean, bere etsaia gariaren erdian olo giaztoa ereiten eta ereiten joan zen eta alde egin zuen. Bere soroan hazi ona erein zuen ereilea… Kasu honetan, Jesus hazia ereiten doa entzuten diotenen bihotzean… eta Jesusen nahia dastatzen dut…

Jesusen proposamena entzuten dut: Bere inguruan dagoen gaizkiarekin bizitzen ikastea… Ikusten dut entzuten dioten askori kosta egiten zaiela elkarrekin gaizkia eta ongia haztea onartzea… Hau da, indarkeria ez erabiltzea gaizkia (eta gaiztoa) bizien lurraldetik erauzteko… Jesusen konfiantzazko jarrera dastatzen dut: “Nire hitza entzuten didatenen bihotzean sustraitzea espero dut, eta biolentzia eza aktibo, ausart eta sortzailearen fruituak ematea”… Unea dastatzen dut… eta Jesusen desio hauek nigan errotzea eskatzen dut.

 4. JESUS ETA BIOK.

Egoera horren erdian, ohartzen naiz Jesusek zer nahi duen entzuten diotenentzat, eta zer nahi duen niretzat ere, bakezaletasun aktiboa… “Lasai gaizkia ongiaren gainean hazten da, ongia behar du hazi ahal izateko”… Nire denbora hartzen dut… bere mezua neureganatzen saiatzen naiz… hala izatea eskatzen dut nire bizitzan.

Gogoan dut gaizkia ongi nahi handitan ere sortzen dela. Eta nire denbora hartzen dut baieztapen hau egiaztatzeko adibide batzuekin, baita Elizan ere: Vatikanoko Bankuaren hastapenak Paulo VI.ak munduko misioei laguntzeko, eta orain Frantzisko aita santuak banku horren ustelkeria konpontzen… Eta martxan dagoen ongiaren gainean gaizkia jaiotzearen arrazoiak gure askatasunarekin eta gure mugaketarekin lotuak daudela…

Eta gaizkiarekin bizitzeko dudan zailtasuna kontatzen diot, nola sumintzen nauen eta nola sentitzen dudan nire inguruan gaizkia erauzteko gogoa… Eta ikusten dut kosta egiten zaidala onartzea gaizkia eta ongia elkarrekin hazten uztea… hau da, indarkeria ez erabiltzea gaizkia (eta gaiztoa) erauzteko… Indarkeria baino askoz ere gizatiarragoa baina askoz ere ausartagoa eta sortzaileagoa den ulermen honetara irekitzeko eskatzen diot… Errealitateari begiratzen ikasteko, ez onak eta gaiztoak diren pelikulak bezala, hauek akabatu nahi diren filmak bezala, baizik eta Jainkoaren maitasunetik, gaiztoaren heriotza barik, bihotzberritu eta salba dadin nahi duena… Jesusen desio hauek nigan errotzeko eskatzen dut…

5. Eta otoitza bukatzen ari gara Jesusekin SOLASean.

Otoitzean bizi izandakoa jaso egiten dut. Gehien iritsi edo sartu zaidana kontatzen diot, niretzat zela ematen zuena, gehien identifikatu naizen hura: testu bat, hitz bat, irudi bat… Eta zerbait eskatzen diot edo eskerrak ematen dizkiot. Eta horrela amaitzen dut: Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean.

Amen.

 

keyboard_arrow_up