Ezkontza errealitate bihurtzea

Mt 22, 1-14

Imagen de Gerd Altmann de Pixabay.

0. TESTUA (irakurri parabola osoa).

Jesus berriro parabola bidez hitz egiten hasi zitzaien: “Jainkoaren erregetzarekin, bere semearen ezteiak ospatzen zituen erregearekin bezala gertatzen da. Bidali zituen morroiak gonbidatuei dei egi- tera, baina haiek ez zuten etorri nahi izan. (…) Zoazte, bada, bidegurutzeetara eta deitu ezteietara aurkitu ahala guztiak” (…), on nahiz gaizto. Eta eztei-gela bazkaltiarrez bete zen. Erregeak (…) ez- tei-jantzirik gabe zegoen bat ikusi zuen eta hau esan zion: “Adiskidea, nola sartu zara hona eztei-jan- tzirik gabe? (…) Zeren gehiago baitira deituak aukeratuak baino.”

1. EGOERA. Testuaren azalpen laburra.

Gertaldia Tenpluan jazotzen da berriro, saltzaileak kanporatu ondoren. Jesus bere sustraiko propo- samena aurkezten ari da, bere garaiko botereak dauden tokian, Jerusalemen. Bere garaian fedea bizi tzeko modu hegemonikoari alternatiba proposatzen ari zaio, herriko pertsona asko, batez ere ahule-nak, Jainkoaren eta gizartearen maitasunetik at uzten dituen moduari. Hauxe da bere proposamena: Jainkoak denok gonbidatu nahi gaituela ezkontza-aldi bat estreinatzera (Jainkoaren Erreinuak ez- kontza-oturuntza baten antza baitu). Ezkontza batera den-denak dira gonbidatuak, doan. Halako-xeak ziren Jesusen garaiko ezkontzak. Herri txikietan denak joaten ziren.

Jesusek bere garaiko erlijiotasuna birkokatzen du Jaungoikoa ulertzeko eratik, Abba, herritarren ai-ta-ama baita, eta horregatik gu anai-arreba gara.Eta horrela du zentzua ezkontzako erlijioak.Hartara gonbidatzen ditu parabolan, lehenik eta behin, hura onartzeko hobekien prestatuta zeudela uste zi-tuen pertsonak: fariseuak eta haien idazlariak, batez ere, eta beste erlijio-agintari batzuk. Gogora da-kargu, hauek parabola entzuten ari direla. Baina hobeto prestatutako hauek ez dute gonbidapena onartzen, eta hori iraina zen gonbidatzen zituenarentzat. Horrela, bat bere negozioetara doa, beste bat bere lurretara eta beste batzuk erailtzera. Alegia, hauek guztiek ez zioten jaramonik egin Jesusen gonbidapenari, beraiena zen interesa zuena.

Azkenean, guztiei –“bidegurutzeetakoei”– deitu zien aretoa bete arte. Horixe egin zuen Jesusek: be-re jarraitzaileek gustu eta estilo guztietako pertsonen talde anitza eta zabala osatu zuten, onak eta gaiztoak. Horrelakoa izan zen lehen kristau elkartea. Gu ere hementxe sar gaitezke gaur. “Denok, de nok, denok” dio Aita Santuak. Jainkoak dei egiten digu besterik gabe, ez onak garelako. Eta dei egi-ten digu gizarte baztertzaile eta eutsiezin hau guztiak sar daitezkeen leku bihur dezagun. Eta beren barruan bizi daitezen pertsonak, besteei errukizko bihotzarekin begiratzen dietenak .Eta festa-jan-tzia?Bataioaren aipamena dirudi, komunitatera sartzeko atea zena, ezkontza-jantzia eskatzen zuena, hau da, bihotz- berritua eta bizitza-konpromisoa.

2. Otoitzean hasten gara – ISILTASUNA EGITEN DUGU.

Kokaeraren bila gabiltza… ez oso artega ez oso eroso. Oinpeak zoruaren arrimuan. Sorbalda zuzen.

Arnasa hartzen dugu behin baino gehiagotan arnasgora sakonak eginez. Arnasketak (itotzen gaituzten) pentsamenduetatik irteten laguntzen digu eta orainaldian zentratzen gaitu. Arnasketak bizi-erritmoarekin ko- nektatzen laguntzen digu. Bizirik mantentzen gaituena da. Arnasa hartzen jarraitzen dugu eta lasaituz goaz. Gure kezketatik distantzia hartzen dugu.

Arnasa hartzean, gure barneko gune horretara sartzen gara, non bakean aurkitzen garen, non geure burua-rekin topo egiten dugun… eta bertan bizi eta gainditzen gaituen Ongiarekin ere topo egiten dugun, gure Bizi Iturriarekin. Gure isiltasun-gunea aurkituz goaz. Arnasa hartzen jarraitzen dugu. Isiltasuna ez da zaratarik eza, egorik (nirik) eza baizik.

Testua kontenplatzera pasa baino lehen, bi jarrera hauek prestatzen ditugu: konfiantza (ni eramaten uzten diot Jaunari, Bere eskuetan jartzen naizela) eta jarduna edo dedikazioa.

3. IKUSI, ENTZUN, TESTUA DASTATU. Nik AURKEZTU DUT (ESCENA BERRIKUSTEN DUT). IKUSI, ENTZUN, GUSTATU…

OHARRA: Eten puntuak gelditzeko eta behatzeko (gustatzeko eta sentitzeko) lekua izan daitezela.

Testuan kokatzen naiz, bertan agertzen naiz.Jesusi entzun nahi diot,hainbeste denbora eman baitu pertsona asko baztertzen zituen erlijio hegemonikoaren alternatiba aurkezten. Jainkoa Abba dela ira gartzen jarraitzen duela eta berdinen herria,familia berekoa bilatzen duela ikusten dut.Eta Hamabie kin eta beste askorekin jarraitzen dut, beren estiloak eta proposamenek liluratua. Jendaaren desio sa konekin bat egiten du, eta horrela kokatzen naiz bere mezua parabola batekin sakontzen hasten den ean: “Zeruetako erreinua bere semearen ezkontzarako oturuntza egin zuen errege batekin konpara daiteke…” entzuten dut arreta guztiaz, dastatu egiten dut eta hainbeste berritasun barneratzen saiatzen naiz.

Jesusi entzuten jarraitzen dut, hamabiei eta jende askori begiratzen diet: “Bidali zituen bere morroiak gonbidatuei ezkontzara deitzeko.Baina hauek ez zuten joan nahi izan. Eta gero beste batzuei hau esateko: Dena prest daukat, janari guztiak prest. Zatozte ezkontzara.” Baina haiek entzungor egin zuten, bakoitza bere interesetara joanda, “bere lursailetara, bere negozioetara…”, eta Jesusek bere garaiko erlijio-taldeei egindako purrustada entzuten dut, garai hura eta gizarte hura denontzako eztei-garai egitea, mahai an lekua izateko mezua arbuiatzen baitute. Zakarkerietatik ikasten dut.

Jesusi entzuten jarraitzen dut: “Oturuntzak prest jarraitzen du, zoaz bidegurutzeetara eta dei egiezu guztiei mahaia beteta geratu arte.” Eta ohartzen ari naiz Jesusen taldean denetarik gaudela. Eta aposto-luek kontatzen didate Jesusekin zein bidetan egin zuten topo, eta Harekin daudenetik gizatiarrago-ak izateko nola joan diren gai egiten, beste estilo bat ikasteko, beren burua beste era batera kokatze-ko. Arretaz entzuten dizkiet beren bizipenak eta gozatu egiten dut haiekin.

 4. JESUS ETA BIOK.

Orain konturatzen naiz Jesusek nire soarekin kontaktatzen duela: “Eztei-oturuntza honetara gonbi datu nahi zaitut, garai hau aukera bihurtzea,non gizateria, familia bat bezala, mahai berean esertzen den, non herri guztiek beren lekua duten.” Nola geratzen naiz? Proposamena gogoberotzen ari dela konturatzen naiz. Dastatzen ari naiz eta burutzeko laguntza eskatzen dut. Denbora hartzen dut ha-ren edukia eta izpiritua nireganatzeko.

Jesusek zera gogorarazten dit: “Baina horrek esan nahi du zure interesak, zure asmoak alde batera utzi behar dituzula,Jainkoarenak (Abbarenak) diren edo ez, anaitasuna egiten duten egiaztatu gabe, gerta ez dakizun bere ahotsari entzungor egin zioten haiei bezala:” Bata bere negozioetara joan zen, bes tea bere lurretara.” Beren interesez arduratu ziren.Eta zera esaten diot, ohikoa denak niregan eraginik izaten ez uztea nahi nukeela: “Hainbeste negozio soil-soilik irabazteko, edo pilatzeko, edo espekula-tzeko, edo gerrarako negozioak…”Buruargitasuna eskatzen diot, egiten dutena altruismo gisa justifi- katzen dutenen gezurrak ezagutzera emateko. Eta sendotasuna eskatzen diot egian bizitzeko.

Eta Jesusek hau esan dit: “Zer egiten ari zara jaso duzun gonbidapenarekin? Ebanjelioa zugan sar-tzen da edo zureari eusten diozu, zure interesei, zure betiko moduei, zure bizi-planei?” Zure misioa biziaren Jainkoari eta zure motibazioak doakoak izatea baimentzen duen Horri konektatuta egiten al duzu, ezerezaren truke, bai zure lanean edo zure eskaileran, bai zure lagunekin edo zure harrema nekin, migratzaileei erreferentzia eginez, armen merkataritzaren aurkako zure borrokan eta haur soldaduen esklabutzaren aurkako borrokan? Eta desiratzeko denbora hartzen dut eta inplikatzeko indarra eskatzen diot.

5. Eta otoitza bukatzen ari gara Jesusekin SOLASean.

Otoitzean bizi izandakoa jasotzen dut. Gehien iritsi edo sartu zaidana kontatzen diot, niretzat zela ematen zuena, gehien identifikatu naizen hura: testu bat, hitz bat, irudi bat… Eta zerbait eskatzen diot… edo eskerrak ematen… begirunekeinuaz (eskuak elkartuz), eskerroneko keinuaz (eskuak irekiz) edo onarpenkeinuaz (gurutzearen zeinuaz)… Eta nire tokira ari naiz itzultzen. Hankak lasaitzen ditut, eskuak irekitzen, begiak zabaltzen… Horrela amaitzen dut: Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean.

Amen

keyboard_arrow_up