Aukera paregabea

Mc 1, 1-8

0. TEXTO

Jesu Kristo Jainkoaren Semearen berri onaren hasiera. Isaias profetak idatzi zuen: “Nire mezularia zure aurretik bidaltzen dut…” Joan Bataiatzailea basamor tuan jendea bataiatuz agertu zela gertatu zen.Jainkoarengana bihurtu eta bataiatuak izan behar zire la esaten zien, Jainkoak beren bekatuak barka ziezazkien. Judeako eskualde osotik eta Jerusalemdik irteten ziren berari entzutera. Beren bekatuak aitortzen zituzten eta Joanek Jordan ibaian bataiatzen zituen.

1.- KOKAPENA – testuaren azalpen laburra

A-Abendualdiko testu hau trinkoa da. Markosek ebanjelioa Erromako Pedroren elkartean idatzi du, non juduak eta erromatarrak (jentilak) dauden, horregatik Jesusi ezartzen dioten titulua bikoitza da, Kristo-Mesias (juduentzat) eta Jainkoaren Seme (erromatarrentzat).”Ebanjelio” hitzak berri ona esan nahi du, gure historiatik igaro den zerarik gizatiarrena, hain-hain gizatiarra, non jainkozkoa baita.

B-Joan denoi Jainkoaren aukera dakarkigun profeta da, aukerarik ez dagoen Herri batean. Gizarte hartako pertsonak ezin ziren beren bizitza-egoeratik irten, ezta Jainkoaren mesedea eta onarpena lortu ere. Zera esaten zieten, zeramaten bizimoduarekin, Jainkoa haiengandik urrun zegoela eta ezin zela Bere hurbiltasuna lortu. Herri hartan garrantzizkoena Jainkoa zenez, bere bizi-egoera definitzen zuena zenez, Bere adiskidetasuna bizi ezin izateak tristura sakonean murgiltzen zituen, bizimodu erruduntzat jotzen zen bizitza harekin eta beren patua aldatu ezinik.

C-Bada, Joanek Jainkoa gugana, bakoitzarengana eta Herriarengana iristen dela iragartzen du, GUZ-TIONTZAT dela. Albiste hau hain zitzaien sinestezina, hasieran egia ote zen zalantzan jarri zutela. Izan ere, Israel Herrian 250 urte zeramaten profetismorik gabe. Joanena erabat harrigarria zen,judu tarren egoera erabat aldatzen zuena. Jainkoak aukera bat ematen zien. Eta hala joan ziren astiro-astiro sinesten. Horregatik, asko hurbiltzen dira bataioa hartzera, bizitza hasi ahal izateko, barkatu- tako iraganarekin, beren bizitzaren erdigunearekin adiskideturik, “Beren bekatuak aitortzen zituz-ten eta bataiatuak izaten ziren”. Uretan sartuak, iragana ibaian utzi eta Jainkoarekin bakean bizitze- ko aukera aurrera eramateko prestatzen ziren.

D-Eta gu?Jainkoa betidanik ari zaigu etortzen (adventus), egunero, hasieratik, beti ematen ari zaigu. Baina une batzuetan badirudi haren presentzia trinkoagoa dela, gehiago konektatzen dugula, Jesus-en garaian Joan Bataiatzailearengan sumatu zuten bezala. Hala gerta daiteke gaur egun, adibidez, Frantzisko-ren “Fratelli Tutti”rekin, eta 120 herrialdetako 2000 ekonomialari, enpresari eta ekintzai- lerekin baino gehiagorekin, guztien ongiaren ekonomiak Erromara deitutakoekin.

E-Horregatik, bihotz-berri zaitezte, aprobetxa ezazue haurridetasunaren, egiaren Jainkoaren gurdira igotzeko aukera, ez egon distraituta, despistaturik, aurrera ihes eginez edo ‘ezagututako gaizkiak ge hiago balio du…’ esanez eta deszentratzen gaituzten beste pentsamendu eta interes batzuk erabi-liz. Salbazio-supermerkatuan, inoiz ez da eskaini plazer, kontsumo, distrakzio premietarako gaur adi na aukera. Eta, beraz, profetismoa inoiz ez da gaur baino beharrezkoagoa izan, eta baita benetakoa sasikotik eta egiazkoa gezurrezkotik bereizteko gaitasuna ere. Zentra zaitez, bihotz-berri zaitez.

2. Otoitz egiten hasiko gara – ISILTASUNA EGINGO DUGU

Ebanjelioaren testuarekin batera orri txiki batean kopiatu behar duzue isiltasuna nola egin, gaur ikusteko. Arnasa sakon… hartuko dugu…arnasketak (itotzen gaituzten) gure pentsamenduetatik irte- ten lagunduko digu eta orainaldian jarriko. gaitu. Gaudenari eutsiz, alegia… Lasaitu egingo gara… Zentratu… sakabanaketa saiestuz… Gure kezketatik distantzia hartuko dugu… Beranduago berreskuratuko ditugu… Gure barne-arekin egingo dugu bat, gugan bizi duen horrekin, gure Bizi Iturriarekin. Barne isiltasuna egiten saiatuko gara. Hasteko, isiltasuna ez da zaratarik eza NIArik eza baizik. Isiltasuna egiteko hauxe da onena: “gure … ateratzea”. Sakonki entzuteko prestatuz joango gara… Eta otoitzaldi hau konfiantza-prestutasunez eta dedikazioz bizi izatea eskatu-ko dugu…

3.- IKUSI egiten dugu, ENTZUN, TESTUA DASTATU. NI PRESENTE EGITEN NAIZ -eszenara ITZULTZEN NAIZ. IKUSI, ENTZUN, GUSTATU…

A-Eszenan kokatzen naiz, bertara sartzen,presente banengo bezala:Joan, bihotz-berritzea iragartzen duena, bataiatzeko iristen den jendetza, horien artean Jesus… “Bataioa har ezazue Jainkoak zuen be katuak barka ditzan” esaten diela entzuten dut, ken dezala zuengandik zama astun hori, sorbaldan daramazuen motxila hori, lehertu egiten zaituztena… Eta une hori dastatzeko erabiltzen dut, hauxe baita jendeak Jainkoa barkatzailea eta ez zigortzaile edo justizieroa dela sentitzen duen unea. Beren bizitzak aukera bat duen unea. Eta orain arte, inork ez die holako aukera eman. Eta nire denbora hartzen dut.

B- Jordanera iristen den taldea kezkatzen duena arakatzen saiatzen naiz, eta garaiak aldatzeko go-goa dela konturatzen naiz… Joani entzutean, elkarri nola begiratzen dioten ikusten dut, eta harrituta geratzen dira Jainkoak diren bezala maite dituelako, beren bekatuekin, eragindako kalteekin… euste-ko zaila duten emozioarekin ikusten dira, gainetik kentzen zaien zama handi batekin, eta euren bizi-tzako poz kutsakorra duen une bakar hau dastatzen dut…

C- Eta entzun egiten dut bizitza berriaren hasierako erritu batean parte hartzea eskatzen diotela. Ba taioa deitzen dute. Oso zeinu indartsua da… Eta batzuk eta besteak nola pasatzen diren ikusten dut, beren zakua kaltez, erruduntasunez, egoera itzulezinez beteta… Bataio-ilaran nola jartzen diren ikus ten dut, eta zertaz damutzen diren entzuten jarraitzen dut. Eta datorren udaberriaren aldaketaren lu rrina usaintzen dut… eta denbora hartzen dut.

D- Eta beren bekatuak aitortzean, Joanek uretara sartzen dituela ikusten dut, eta “askatu sorbaldan daramazun zaku izugarri hori errekan, urak eraman dezan eta egindako hainbeste kalte desegin de-zan” esaten diela entzuten dut. Jainkoak barkatu egiten dizue. Aukera hau denoi ematen dizue… On-har ezazu Jainkoaren aukera…Eta pertsonak uretatik ateratzen ikusten ditut bizitza berri bat hasteko pozarekin eta aukera paregabe bat bizitzeko bakearekin…Eta nik beraiekin bat egiten dut bizi-aldake ta keinu horretan. Eta haiekin batera hasiera berri bat eskatzen dut… Nire denbora hartzen dut eta bizitzen ari naizena neure baitan pozez hausnartzen dut.

E- Beren bizitzetako harlauza bat kentzen dutenen alaitasun-aurpegiak ikusten ditut, hainbeste kalte eragin eta kontzientzian zama zutenak, eta orain Jainkoarenganako hurbiltasuna berreskura dezake-tela sentitzen dute, eta hurbiltasun horretatik, besteekiko egoerak konpontzera eta harremanak adis kidetzera hurbil daitezkeela. Momentua dastatzen dut, presarik gabe, Jainkoarekin eta guztiekin adis kidetzeko unea.  

4.- JESUS ETA BIOK

A-Jordan aldean jarraitzen dut, Joanek bataiatzen duen inguruan, presente banengo bezala, hainbes te lekutatik datorren jendetza, barkatuak izateko bihotz-berritzera deitzen duen Joan, hau niretzat  ere badela sentitzen dut… eta ikusten ari naiz pertsona asko eta asko nola iristen diren aukeren leku ra, “black Friday”ra iritsiko balira bezala, baina erosi eta erosi egin beharrean, beren barne-egoera aldatzen eta aldatzen saiatuko dira, beren burua eta beren bizitza zentratzeko… eta hainbeste pertso ren bizitza berri bat, beren bizitzei hasiera berri bat, aukera pentsaezin bat nahi dutenekin… Eta ni ere pozik jartzen naiz…

B- Eta hantxe aurkitzen naiz ni ere, hainbeste eta hainbeste pertsonarekin, Jordan ibaian bataiatua izan nadin, jendetzaren artean Jesus ere bataiatua izango dela jakinik. Han nago ni neure bizitzari nahi duena egiten ez uzteko eta Jainkoak niretzat betidanik nahi izan duenarekin konektatzeko. Hantxe nago nire bizitzan Jainkoa berreskuratzeko, eta Berarekin batera Bizitza berreskuratzeko, ni-re interes berekoien ondorioz kaltetu egin dudana edo hautsi ere egin dudana, eta eskertu egiten dut Jainkoa horrelakoa izatea, barkatzailea izatea alegia, eta nire indar guztiak jarri nahi ditut nire interes zitaletatik irteteko, eta eguzkia on eta gaiztoentzat aterarazten duen Jainkoaren nahiarekin konektatu…

C- Eta ni ere Joanen aurrean jartzen naiz nire bide erratua onartzeko, baita besteak kontuan hartu gabeko nire interes egoistak, nire sendiari egindako kalteak, nire baliabideen gainetik eramandako bizimodua, nire alferrikako gastuak, nire kontsumo-maila, nire plazer-gehiegikeriak… horiek guztiak ere… Besteei egin diedan eta nire buruari egin diodan kaltea… eta ni bataiatzen uzten diot, garbitzen duten uretan murgiltzen…

D-Hortaz, Jordan ibaitik irtetean, Joanen presentzian, bizitza berri bat hasteko irrikaz sentitzen naiz, barkatua izateko konfiantzan, haren hurbiltasuna eta barkamena sentitzen ditut eta nire miserian maitatua sentitzeko unea aprobetxatzen dut… eta behin eta berriz eskerrak ematen ditut… bizitzaren Jainkoari lotuta bizi nahi dut, Bere izpirituan, Bere uhinean bizitzeko… Jainkoarengako adiskidetasu-na bizi dezaket. Hainbeste denbora beldurrez bizi izanik, nekatzen hasia nintzen atzera bueltarik ga-beko egoera horretaz. Eta denbora hartzen dut baldintzarik gabeko onarpen une hau atseginez das-tatu ahal izateko.

5.-SOLASALDIA. Jesusekin. Otoitzean bizi izandakoaren laburpen gisa egiten dut. Gehien iritsi zai dana kontatzen diot, niretzat zela zirudiena, testu bat, hitz bat, irudi bat… Eta eskatu egiten diot eta eskerrak ematen…

keyboard_arrow_up