ELIZA SAREAN – PRESENCIA DE LA IGLESIA EN LA RED.

Eliza Sarean es un proyecto que busca generar espacios de reflexión, diálogo, formación y divulgación sobre el modo de ser de la Iglesia en la red. Acción Católica General de Bizkaia y la Universidad de Deusto colaboran en esta iniciativa que responde a distintas realidades que detectamos y que destacamos:

 • Los retos que la denominada sociedad digital nos plantea.
 • La necesidad de nuevos lenguajes y nuevas presencias eclesiales.
 • Las llamadas que surgen del Sínodo de Obispos sobre la juventud.
 • La pobre presencia eclesial en la red de redes, especialmente en nuestra zona de influencia geográfica.
 • La llamada a buscar nuevos modos de colaboración eclesial.
 • La necesidad de formación en este ámbito.

Más información en: elizasarean.org

Inscríbete aquí

Eliza Sarean hausnarketa, elkarrizketa, heziketa eta dibulgazio eremuak sortzea helburu duen proiektua da, elizak sarean duen izaerari buruz. Bizkaiko Ekintza Katoliko Orokorrak eta Deustuko Unibertsitateak elkarlanean dihardute ekimen honetan, antzematen eta azpimarratzen ditugun errealitateei erantzuteko. Hona hemen errealitateak:

 • Gizarte digitala deiturikoak planteatzen dizkigun erronkak.
 • Hizkuntza berrien eta elizaren presentzia berrien beharra.
 • Apezpikuen Sinodotik gazteriaren inguruan azaltzen diren deiak.
 • Elizaren presentzia eskasa sareetan, gure inguru hurbilean bereziki.
 • Elizan lankidetzarako bide berriak bilatzeko deia.
 • Alor honetan dagoen heziketa beharra.

Informazio gehiago: elizasarean.org

Eman izena hemen

keyboard_arrow_up